Andere klussen

Voor elke taak in & rondom uw woning

Een woning heeft regelmatig onderhoud nodig. Als dat niet gebeurt, kunnen er problemen in en rondom uw woning optreden (bv. verstoppingen, afbladdering of geurhinder).

Voorkom die door Sven Delporte in te schakelen! Voor hem is geen klus te groot: dakgoten schoonmaken, lekken herstellen,… noem maar op!

Contact